Stichting Het Witte Kruis
 www.prince-of-wales.nl
Stichting Het Witte Kruis - FinancieŽl begeleid wonen ( Domicieel/postadres )
Stichting het Witte Kruis is opgericht op 25-11-1997(K.v.K nr 41111171) door Jose Ummenthum-De Bruijn en Peter Ummenthum.
Het doel van Stichting het witte Kruis is om financieel te begeleiden, te bemiddelen en opvang en advies aan te bieden.
Wij bieden vluchtelingen,daklozen,zwerfjeugd,jongeren met problemen op deze manier een nieuwe frisse start.

Opvang begeleid (financieŽl) wonen mogelijk voor alleenstaande jongeren. De kosten van het financieŽl beheer bedragen 15% van u netto inkomsten.
Om in aanmerking te komen voor begeleid wonen/inkomstenbeheer dient er een contract afgesloten te worden tussen de stichting en client met de geldende voorwaarden en huisregels van de stichting.
Info, advies en begeleiding voor cliŽnten is inbegrepen in de 15%.
Wanneer u geen CLIňNT bent kunt u gratis info krijgen, voor advies rekenen wij 25 euro per consult/gesprek.

Wat te doen als u geen woonadres hebt, uitgeschreven bent uit de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) en tijdelijk/vast een postadres wilt?

In dat geval kunt u zich bij ons inschrijven op ons post/domicieel adres.
Op die manier bent u opgenomen in de Gemeentelijke Basis Administratie en blijft u schriftelijk bereikbaar voor officiële instanties.
U moet namelijk een daadwerkelijk adres hebben. Een postbusnummer is niet toegestaan.

Waar u op moet letten (wettelijke bepalingen)
Waar moet u op letten?
Een brief/postadres is tijdelijk geldig. De gemeente spreekt in veel gevallen met u af hoe lang u op een briefadres ingeschreven mag staan.
Een brief/postadres is alleen een administratief adres, u woont hier niet.
Meer informatie kunt u bij de gemeente verkrijgen.

Tijdelijk domicieel brief/postadres - voor particulieren
Iedere Nederlandse staatsburger met een geldig paspoort zonder een vaste woon- en verblijfplaats kan zich tijdelijk bij ons laten inschrijven.
De praktijk leert dat het vaak om mensen gaat die in het buitenland werken en/of wonen, relatieproblemen hebben of in afwachting zijn van een andere woning terwijl ze de huidige woning al hebben opgezegd, of voor gepensioneerde, etc.
Er zijn uiteraard ook andere redenen.
Een inschrijfadres is zoals gezegd bedoeld en zelfs verplicht voor elke Nederlander en niet-Nederlander met een geldig paspoort zonder vaste woon- en verblijfplaats.

Wat kost een post/domicieel adres
 • Een post/domicieel adres kost € 200,00 per maand exclusief de portokosten voor het doorsturen van de post.
 • De borg bedraagt € 400,00. Deze dient u gelijk met de eerste betaling te voldoen.
 • Alle kosten zijn BTW vrij.
 • De contractduur is minimaal één maand met een opzegtermijn van één maand.


 • Welke service bieden wij voor de maandelijkse huur
 • Het samen inschrijven bij de gemeente inclusief alle bijbehorende administratieve handelingen.
 • Contacten met autoriteiten en particulieren.
 • Ontvangst en doorsturen van post (u kunt de post ook eventueel zelf afhalen).
 • Telefoon aannemen, afhandelen en in dringende gevallen u hetzij telefonisch of per fax te contacteren.
 • Permanente telefonische bereikbaarheid tussen 12.00 en 24.00 en voor dringende zaken 24 uur per dag bereikbaar.

 • Wat verwachten wij van u
 • U hebt daadwerkelijk geen vast woonadres.
 • U bent in het bezit van een geldig paspoort.
 • U hebt een duidelijke reden om een vast/tijdelijk post/domicieel adres aan te vragen.
 • Stipte betaling vooraf van de maandelijkse huur.
 • Betaling contant of per bank: ING-bank rekeningnummer Nl92-INGB-0007-8285-92 t.n.v. Dhr. P. Ummenthum - Stichting Het Witte Kruis.


 • U kunt bij de gemeente geen tijdelijk inschrijfadres krijgen als u bijvoorbeeld al een vast woonadres hebt. Dit betekent overigens niet dat u bij ons geen postadres kunt krijgen, dat is uiteraard altijd mogelijk.

  Aanvraag hulpverlening financieŽl begeleid wonen
  Als u zich bij ons als particulier of voor hulpverlening, kunt u zich bij ons laten inschrijven, u dient het volgende te doen:
 • Telefonisch een afspraak maken met ons op telefoonnummer:
  Tel/Fax nr: 0114-312539
  Mobiel: 06-20412257
 • Afspraken op alle dagen (behalve dinsdag) van 12:00 uur tot 20:00 uur.
 • Iedereen die zich bij ons inschrijft is verplicht om zich persoonlijk te melden bij het gemeentehuis van de gemeente.
 • Wij zullen u bij het maken van een afspraak ook wijzen op deze openingstijden, zodat u direct na de afspraak naar het gemeentehuis kunt om de inschrijving te voltooien.

 • Algemene voorwaarden
  1. Stichting Het Witte Kruis kan in principe iedereen weigeren zonder opgaaf van redenen.
  2. Inschrijvers en/of huurders kunnen Stichting Het Witte Kruis niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade die voortvloeit uit onjuiste opgave van informatie.
  3. In geval van niet-stipte betaling zal Stichting Het Witte Kruis het inschrijf- en/of huurcontract per direct te ontbinden en zal de postverzending worden stopgezet. Stichting Het Witte Kruis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele opgelopen schade.
  4. Voor het zoek raken van doorgezonden post en/of het niet tijdig ontvangen van de post kan Stichting Het Witte Kruis niet aansprakelijk worden gesteld.
  5. Huurder dient bij inschrijving in het Gemeentelijke Basis Administratie persoonlijk naar de gemeente te gaan.
  6. Bij vermoeden van misbruik of fraude, in welke hoedanigheid dan ook, zullen wij zonder opgaaf van redenen een inschrijving weigeren en/of royeren.
  7. Stichting Het Witte Kruis is niet aansprakelijk voor eventuele directe en/of indirecte schade/kosten en/of gevolgschade/kosten wanneer de Gemeente u uitschrijft of voor het niet(tijdig) ontvangen van de doorgestuurde poststukken.
  8. Stichting Het Witte Kruis is niet verantwoordelijk voor de uitschrijving in de Gemeentelijke Basis Administratie.
  9. Opzegging dient ten allen tijde schriftelijk aan Stichting Het Witte Kruis doorgegeven te worden.

  Contact gegevens - Stichting Het Witte Kruis
  Bedrijfsnaam: Stichting Het Witte Kruis
  Secretariaat: Gevestigd te Terneuzen
  Land: Nederland
  Provincie: Zeeuws-Vlaanderen
  Straat: Axelsestraat 133-135
  Postcode: 4537 AG
  Dep. Telefoon: 0114-312539
  Fax: 0114-312539
  Mobiel: 06-20412257
  email: ummen011@planet.nl
  Bank: ING
  Bank nummer: Nl92-INGB-0007-8285-92